Zaštita podataka

Stanje: 21.05.2018

Izjava o zaštiti podataka za informiranje naših kupaca i dobavljača

Ova izjava opisuje kako tvrtka Greisinger GmbH, Klamer Straße 10, 4323 Münzbach (dalje u tekstu „mi“) obrađuje osobne podatke kupaca, dobavljača i zainteresiranih strana.

1. Odgovorno tijelo

Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.com

2. Vaši podatci koje obrađujemo

Na temelju primljene dokumentacije za Vašu prijavu obrađujemo Vaše glavne podatke (kao što su ime, državljanstvo), kontaktne podatke (kao što su adresa, adresa e-pošte, telefonski broj) te ostale podatke za prijavu koje ste objavili (kao što su svjedodžbe, kvalifikacije).

3. Svrha

Osobni se podatci obrađuju u svrhu obrade Vaše prijave te za donošenje odluke o obrazloženju radnog odnosa. Pružanje podataka je neophodno za provođenje postupka prijave. U slučaju nepružanja podataka vjerojatno nećemo moći obraditi Vašu prijavu, odnosno donijeti odluku za obrazloženje radnog odnosa.

4. Pravna osnova

Pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka su, s jedne strane, izvršenje ugovora u skladu s čl. 6 st. 1 t. b Opće uredbe o zaštiti podataka, naš prevladavajući zakoniti interes u skladu s čl. 6 st. 1 t. f Opće uredbe o zaštiti podataka za ostvarenje gore opisane svrhe izvršenja ugovora te po potrebi Vaša suglasnost. Ovi su podatci potrebni za izvršenje ugovora, odnosno poduzimanje mjera prije sklapanja ugovora. U suprotnome postoji mogućnost da ne možemo ispuniti svoje ugovorne obveze.

5. Trajanje pohrane

Obrađujemo Vaše podatke tijekom trajanja cjelokupnog radnog odnosa te i nakon toga, ukoliko je to zakonski potrebno, odnosno do kraja roka zastare mogućih zakonskih prava.

6. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten

U gore navedene svrhe Vaše ćemo osobne podatke dostaviti sljedećim primateljima:

  • po potrebi našem pružatelju IT usluga;
  • po potrebi upravljačkim tijelima, sudovima i javnopravnim tijelima
  • po potrebi našem poreznom savjetniku, računovođi, kooperacijskom partneru, pravnom zastupniku, banci i osiguranju

7. Prava na zaštitu podataka

U skladu s pravnim uvjetima načelno imate pravo na informacije, ispravak, brisanje, ograničenje, prijenos podataka i opoziv. Molimo Vas, u ove se svrhe obratite dolje navedenoj kontaktnoj točki. Ako vjerujete da obrada Vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su Vaša prava o zaštiti podataka na bilo koji drugi način povrijeđena, možete podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka.

8. Naši kontaktni podatci

Ukoliko imate pitanja ili dvojbi u svezi obrade svojih osobnih podataka, molimo Vas, obratite se na

Greisinger GmbH
Klammer Straße 10
4323 Münzbach
datenschutz@greisinger.at

9. Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, internetsku uslugu za analizu koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD („Google“) na pravnoj osnovi prevladavajućeg zakonitog interesa (analiza korištenja web stranice). U tu smo svrhu s tvrtkom Google sklopili ugovor o obradi narudžbi. Prilikom otvaranja naše web stranice preko jednog se softvera stvara veza s Google-ovim serverima i podatci se šalju Google-ovim serverima koji se dijelom nalaze u SAD-u. Google Analytics uz to koristi i kolačiće za spremanje podataka o korisniku web stranice i za analizu korištenja web stranice od strane njihovih korisnika. Ova web stranica koristi uslugu anonimiziranja IP adrese. Time Google unaprijed skraćuje i na taj način anonimizira Vašu IP adresu unutar država članica Europske Unije ili u drugim državama strankama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima šalje potpuna IP adresa nekom od Google-ovih servera u SAD-u te se ondje skraćuje. Prema navodima tvrtke Google, Google će koristiti prikupljene podatke za analizu korištenja web stranice, za sastavljanje izviješća o aktivnostima na web stranici i za pružanje ostalih usluga vezanih za korištenje web stranice i interneta. Google će ove podatke također po potrebi slati trećim stranama, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treće strane obrađuju ove podatke u ime Google-a.

Detaljne informacije o obradi korisničkih podataka kod usluge Google Analytics možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka od tvrtke Google odnosno Google Analytics.

Deaktivirati Google Analytics

Prikupljanje svojih korisničkih podataka možete spriječiti općenito na našoj web stranici postavkom „Do Not Track“ u svom web pregledniku. Naša web stranica uzima u obzir signal „Do Not Track“ kojega će Vaš web preglednik onda slati svim web stranicama.

Prikupljanje svojih korisničkih podataka od usluge Google Analytics možete spriječiti općenito na svim stranicama preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednike koji je dostupan preko sljedeće poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prikupljanje svojih korisničkih podataka od usluge Google Analytics možete spriječiti samo na ovoj stranici putem sljedećeg linka. Pojavit će se postavka u lokalnom spremniku Vašeg preglednika koja sprječava prikupljanje Vaših podataka kod budućih posjeta na ovoj stranici:

nach oben